มาตรฐานรองรับ
  • 20 October 2020 at 18:05
  • 802
  • 0

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล

     ดับบลิว เอ็น คิว ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสากลรองมากมาย อาทิ

ISO9001(2008) ใบรับรองระบบการบริหารและจัดการด้านคุณภาพระดับสากล
ISO14001(2004) ใบรับรองระบบการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล
OHSA18001(2007) ใบรับรองระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในอาชีพและดูแลสุขภาพระดับสากล

และมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย